Dagsarkiv: 14 augusti, 2015


Paddvandring vid Spångavägen

Nu har årets kull av paddor och grodor lämnat vattnet! De vandrar nu iväg från lekvattnet för att finna en plats att leva på tills de blir könsmogna och återigen beger sig till vattnet för att para sig. Under sina vandringar drabbas groddjur hårt av bilvägar och trafik. Det är många som omkommer då de […]

20150729_170826 (2)