Årets herpetolog 2014: Grodkollen!


Grodkollen har mycket glädjande och hedrande tilldelats Sveriges Herpetologiska Riksförenings pris ”Årets herpetolog”.

1977294_10152793460795000_1675455886115936242_n

Foto: Lennart Pettersson

Motivering löd:

”I en tid av centralisering och förtätning av Sveriges större städer är det ofta de ickemänskliga djuren som får stå tillbaks för vårt behov av bostäder och rekreationsplatser. För många hamnar naturupplevelserna allt längre från vår den plats vi valt att leva på. Tänk globalt, agera lokalt. Väldigt lokalt. Ett motto som årets pristagare tagit fasta på och handlat efter.
2010 delade SHR ut priset för årets herpetolog till Stockholms stad för deras arbete med att restaurera och återskapa lekvatten för groddjur. I samband med detta inleddes ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms herpetologiska förening och lokala aktionsgrupper i syfte att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för stadsnära lekplatser för groddjur. Något som i dagsläget bland annat resulterat i tolv nyanlagda eller restaurerade dammar, ett ökat lokalt engagemang för groddjuren samt en hemsida som syftar till att öka kunskapen om de stadsnära groddjuren och deras lekplatser.

Priset för årets herpetolog 2014 tilldelas Grodkollen.”

Priset tas emot som en uppmuntran och sporre inför att projektet drar igång officiellt under våren 2015. Vide Ohlin tog emot en vacker plakett av SHR´s stipendienämnds Mårten Perneberg.

Leave a comment