Besök hos Froglife i London


I slutet av mars besökte Grodkollen sitt ”storesyskon” Froglife i London. Vi träffade Alan Shearman som är projektledare för deras projekt ”London Dragon finder”. Alan höll en workshop i identifiering och inventering av groddjur i Southwark Park i sydöstra London vilket passade utmärkt som ett tillfälle att träffas! P1060577

Parken har en del som är dedikerad till att stödja den biologiska mångfalden i området, en så kallad ”Nature garden”. Här har Froglife restaurerat en liten damm och anlagt en ny så nu finns det tre små groddammar i parken!

Först höll vi till inne på parkförvaltningens kontor och Alan berättade om vilka grod- och kräldjur som finns i och kring London och hur man känner igen dessa. Vi fick ta del av det utmärkta informationsmaterialet som Froglife tagit fram i sina olika projekt och fick även veta hur man letar efter och rapporterar de djur men sett.

Därefter gick vi ut i parken och Alan fortsatte att berätta om de olika insatser som gjorts där och på andra platser för att gynna groddjur och annan biologisk mångfald. I parken fanns även bikupor och platser för naturskolor att mötas och hålla sin undervisning.

Grodkollen vill tacka Alan och Froglife för det trevliga och engagerade mottagandet och hoppas på mycket fortsatt kontakt och samarbeten!

/Vide Ohlin

 

Leave a comment