Välkommen!


ormkarr

Nu drar vi igång projekt Grodkollen!

Groddjur har en utsatt position såväl globalt som lokalt i Stockholms närnatur. Projekt Grodkollen är ett initiativ för att långsiktigt arbeta med bevarandet av dessa djur i Stockholm. Grodkollen.se kommer att bli en plats där engagemang för dessa djur kanaliseras. Webbplatsen kommer fungera som en källa till information, en plats för insamling av observationer och för att dela med sig av, ställa frågor kring, och diskutera allt som rör Stockholms groddjur. Lokalt engagemang, som till exempel att bilda en faddergrupp för den lokala groddammen, kommer uppmuntras och ges ett hem på Grodkollen.se.

Läs mer om Grodkollen här!