Invigningsdags!


Grodkollen_logoVälkommen till invigningen av projekt Grodkollen!

Den 24 april, kl. 12:00 invigs projekt Grodkollen på Långholmen vid en av de nya groddammarna som anlagts av Stockholms stad, genom idrottsförvaltningen.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) medverkar. Vi berättar om projektet och undersöker livet i dammen. Kaffe med dopp serveras.

Groddjur har en utsatt position, globalt som lokalt. Stockholm är tyvärr inget undantag. Enligt bevarandeorganisationen IUCN är en tredjedel av världens groddjur utrotningshotade. För att vända denna negativa utveckling krävs ett lokalt engagemang.

Projekt Grodkollen är ett initiativ för att arbeta långsiktigt med bevarandet av groddjur (grodor, paddor och salamandrar) i Stockholm. Ett led i detta arbete är att Stockholms stad, i samarbete med föreningsliv, sedan 2007 sett till att hela 23 nya dammar anlagts eller restaurerats runt om i staden. Projekt Grodkollen är till stor del en vidareutveckling av detta arbete. Vi vill sprida kunskap om och tillgängliggöra den biologiska skatt som dessa dammar utgör.

Webbplatsen Grodkollen.se är en plats där engagemang för groddjuren uppmuntras och kanaliseras. Webbplatsen fungerar som en källa till information, en plats för insamling av observationer och för att dela med sig av, ställa frågor kring och diskutera allt som rör Stockholms groddjur. Lokalt engagemang, som till exempel att bilda en faddergrupp för den lokala groddammen, uppmuntras och ges ett hem på Grodkollen.se. Under våren arrangeras en serie guidningar för skolklasser, närboende och andra intresserade vid stadens nya och lite äldre groddammar

En viktig del i projektet är a
tt fortsätta med bevarandearbetet med den större vattensalamandern (Triturus cristatus). Denna hotade vattensalamander har med stor framgång återintroducerats till Judarnskogen i Bromma. Under våren 2015 fortsätter arbetet med återintroduktioner till andra områden där den större vattensalamandern har försvunnit.

Projekt Grodkollen kan bedrivas tack vare s.k. LONA-medel och är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen och miljöförvaltningen i Stockholms stad, Stockholms Herpetologiska Förening samt gruppen Rädda Långsjöns grodor i Älvsjö.

Välkomna hälsar: Stockholms Herpetologiska Förening och Rädda Långsjöns grodor i samarbete med Stockholms stad.
Vägbeskrivning: Dammen ligger vid Sofieberg på Långholmen.

http://kartor.eniro.se/m/h2yOl

Kontakt: Vide Ohlin, tel. 070 875 54 01 alt. info@grodkollen.se.P1020729 (2)

Leave a comment