Ny groddamm i Sveriges populäraste naturreservat 5


Nu inleds byggandet av en groddamm i Nackareservatet vid Björkhagen i södra Stockholm. Groddammen beräknas vara klar innan året är slut och i vår kommer de första växterna, insekterna och förhoppningsvis även groddjuren vara på plats. Dammen kommer då bli ett intressant utflyktsmål för skolor och familjer som vill studera grodor och andra djur som trivs i små våtmarker. Björkhagendammen anläggs med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket och är ett samarbete mellan flera förvaltningar inom Stockholms stad, Grodkollen, Stockholms herpetologiska förening, skolor och Naturskyddsföreningen. Syftet är att skapa förutsättningar för en livskraftig groddjursfauna i Stockholm, samt bidra till att uppfylla miljömålet Myllrande våtmarker. Klockan 13:00 på torsdagen den 27 oktober tas det första spadtaget och projektledare med flera finns på plats för att informera om projektet.

23349404805_892c3066bb_k

En skiss på hur dammen kan tänkas se ut när den är färdig. Bild: John Hallmén

– Detta kommer att innebära ett stort lyft för grodor, paddor och vattensalamandrar i området. Groddjuren har minskat kraftigt under flera decennier men vi jobbar med att vända den trenden och Björkhagendammen blir en viktig del i det arbetet, säger Vide Ohlin, projektledare för dammen och Grodkollen.

Den nya groddammen ligger på fälten i Nackareservatet öster om Markuskyrkan i Björkhagen. Nackareservatet är ett av Sveriges populäraste naturreservat med 1,5 miljoner besökare årligen och i närheten ligger flera skolor och förskolor som kan förlägga undervisningen vid dammen.

– Det här är väldigt spännande! Vi ser mycket fram emot att följa dammens utveckling och den kommer bli ett värdefullt inslag i skolans närmiljö och vår pedagogiska verksamhet, säger Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola.

Groddjur har en förmåga att inspirera och engagera. Det gäller i synnerhet barn men även vuxna har generellt en positiv attityd till groddjur och det gör dem till en utmärkt ingång till ett intresse och en förståelse för naturen.

Grodor, paddor och vattensalamandrars livsmiljöer har i hög grad försvunnit i samband med stadens utbredning, men det finns förutsättningar för dem att leva och frodas i stadsnära natur, något som visats tydligt genom projektet Grodkollen och det 30-tal dammar som skapats i Stockholmstrakten de senaste åren.

Groddammar bidrar även till att uppfylla miljömålet Myllrande våtmarker och är en av de enskilda naturvårdsåtgärder som mest dramatiskt bidrar till att höja den biologiska mångfalden. Småvatten gynnar ett mycket stort antal arter och groddjur fungerar därför som utmärkta paraplyarter då bevarandeinsatser som att anlägga groddammar gör att många andra arter kan leva och frodas.

29554084291_3fabd8c839_k

Vanlig groda. Foto: John Hallmén

30149247670_7df47351c8_k

Trollsländelarv. Foto: John Hallmén

30360363881_a7a20c1954_k

Trollsländelarv. Foto: John Hallmén

30372609326_201564c7cc_k

Vanlig padda. Foto: John Hallmén


Leave a comment

5 thoughts on “Ny groddamm i Sveriges populäraste naturreservat