Om Grodkollen


En juvenil vanlig groda

Vad är Grodkollen?

Projektet är ett initiativ för att långsiktigt arbeta med bevarandet av groddjur i Stockholm Stads närnatur. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms Stads Idrottsförvaltning, Miljöförvaltningen, aktionsgruppen ”Rädda Långsjöns grodor” samt Stockholms Herpetologiska Förening. Nu bjuder vi in alla intresserade och engagerade att vara med i detta samarbete!

Grodkollen.se kommer att bli en plats där engagemang för dessa djur kanaliseras. Webbplatsen fungerar som en källa till information, en plats för insamling av observationer och koordinering av faddergrupper. Den är en plats för att dela med sig av, ställa frågor kring och diskutera allt som rör Stockholms groddjur. Lokalt engagemang, som till exempel att bilda en faddergrupp för den lokala groddammen stöttas genom handledning och ges ett hem på Grodkollen.se.

Hur startades Grodkollen?

Stockholms Stad tilldelades år 2010 Sveriges Herpetologiska Riksförenings (SHR) årliga pris för arbetet med projektet ”Stockholms nya groddammar”. I samband med detta att hölls ett möte där föreningsliv och tjänstemän samlades för att diskutera groddjurens situation i kommunen och möjligheter till åtgärder. Detta resulterade i att det informella ”Groddjursnätverket – Stockholm” skapades. Nätverket träffades vid ytterligare två tillfällen varvid en ansökan om LONA-medel för åtgärder utformades. Projektet kallades ”Groddjur i Stockholm” och syftade till att förbättra eller nyskapa småvatten, dammar och kärr, som är lämpliga för groddjurs fortplantning. Åtgärder utfördes på 12 platser runt om i Stockholms kommun.

Projekt Grodkollen är till stor del en fortsättning på projekt ”Groddjur i Stockholm”. Syftet är att förvalta de insatser som gjorts genom att sprida information, både på webben och ute bland grodorna i naturen. Vi vill väcka och kanalisera engagemang som kan leda till praktiska åtgärder, allt från att rapportera sina grodmöten till att gräva nya dammar. Förhoppningsvis kommer många nya idéer och projekt att uppstå med Grodkollen som utgångspunkt!

Grodkollen drivs med medel från LONA och är ett samarbete med Stockholms Stad, Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) och aktionsgruppen Rädda Långsjöns grodor (RLg)

StockholmsStad_logotypeStandardA3_300ppi_svartlonalogo    SHF_logo