Vilka är vi?


Vi som arbetar med projekt Grodkollen är:

Vide Ohlin, Ekolog, exekutiv projektledare för Grodkollen4537_1178306576777_2050753_n.

”Intresset för naturen och i synnerhet groddjur har funnits sedan barnsben. Efter en gymnasial utbildning i djurvård från Spånga Gymnasium och en biologiutbildning från Uppsala Universitet har jag de senaste åren arbetat som frilansande ekolog, då framförallt med ett fokus på groddjur och småvattenshabitat.

Sedan många år är jag aktiv i Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) som är en av samarbetsorganisationerna i Grodkollen. Upprinnelsen till projekt Grodkollen kan för min del sägas vara SHF´s naturvårvårdsgrupp som jag tog initiativ till år 2006.”

Oliver Karlöf, Marin ekolog, Idrottsförvaltningen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”Jag är en mycket naturintresserad person med en förkärlek för vatten och skärgården.

Sedan jag tog ut min marin ekologimaster 2012 har jag jobbat med Tumlare inom projektet SAMBAH samt på Calluna med marin och limnisk provtagning. Mitt kall har dock alltid varit fisk och akvatiskt biota och att nu få jobba som fiskbiolog på Stockholm stad är oerhört kul. I samband med detta klev jag in i grod-och salamanderträsket och har varit med sedan projektet grodkollen tog sin början. Det har varit och kommer fortsätta vara väldigt kul att lära sig mer om våra groddjur och att se intresset för projektet växa i Stockholm.”

Kurt Elmkvist, SHF

Gunilla Hjorth, Stockholms Stad Miljöförvaltningen, administrativ projektledare för Grodkollen 

Sverker Lovén, Stockholms Stad Idrottsförvaltningen

Lennart Pettersson, webbtekniker.