Paddvandring vid Spångavägen


20150729_170826 (2)

Nu har årets kull av paddor och grodor lämnat vattnet!

img_0366-2

En vanlig groda vid mynningen av den nya grodtunneln vid Spångavägen.

De vandrar nu iväg från lekvattnet för att finna en plats att leva på tills de blir könsmogna och återigen beger sig till vattnet för att para sig. Under sina vandringar drabbas groddjur hårt av bilvägar och trafik. Det är många som omkommer då de tvingas korsar vägar.

Spångavägen intill Kyrksjölötens naturreservat har länge varit en dödsfälla för grodor och paddor. För att hjälpa paddorna säkert korsa vägen har trafikverket anlagt grodtunnlar vid Spångavägen, den första sådana i Stockholms kommun. Dessa passager består av en barriär och två tunnlar genom vilka paddorna säkert kan passera vägen. I år är första året som tunnlarna är öppna och resultatet utreds nu och enligt preliminära resultat verkar det som att tunnlarna har fungerat bra! Trots det har det kommit rapporter om att en del paddor ändå har kommit upp på vägen och blivit överkörda.

Har du sett paddor på Spångavägen eller någon annan stans? Alla uppgifter är värdefulla!

Leave a comment