Nya dammar | Karta


Här hittar du en beskrivning av alla de dammar som anlagts eller restaurerats i projektet ”Groddjur i Stockholm”. På kartan nedanför kan du hitta den damm som är närmast dig.

Om du vill vara med och se till dammen lite extra så gå med i Faddergruppen! För att veta hur det går för dammen och dess innevånare så behövs dina rapporter!