Romräkning


DSC_0194copyrom2rom

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp till att hålla koll på hur det går för grodorna! Räkna romsamlingar och rapportera

För att bedriva meningsfullt bevarandearbete för grodor är det enormt viktigt att veta om de blir flera eller färre.

Det bästa sättet att följa grodpopulationens utveckling är att räkna deras romsamlingar om våren. I regel lägger varje hona en romsamling därför är antalet romsamlinger en gör indikation på hur många individer som deltagit i leken. En romsamling innebär två lekande grodor, en hane och en hona.

I och med att grodorna ofta lägger sina romsamlingar tätt ihop kan det vara svårt att räkna enskilda romklumpar. Då kan man istället mäta den yta som är täkt av rom. Mera utförlig beskrivning av detta kommer.

För att delta i projektet lämnar du uppgifter här!