Stockholms groddjur


DSC_0027copy

Vanlig groda

Vilka är Stockholms groddjur?

I Stockholm stad finns fem arter av groddjur. Dessa är:

Livscykel

Groddjur har generellt en bifasisk livscykel, något som även gäller för dessa arter. Med detta menas att de tillbringar en del av sitt liv på land och en del i vattnet. Fortplantningen, eller leken, sker om våren. De i Stockholm förekommande arterna påbörjar vanligtvis leken i mitten av april men tidpunkten är beroende av ljus, temperatur och nederbörd. Äggen läggs i vatten där larvutvecklingen äger rum. Denna utveckling fullbordas i och med metamorfosen, då de omvandlas från vattenlevande yngel till landlevande juvenil. Efter detta spenderar de större delen av sina liv på land i fuktiga miljöer men återvänder till vattnet om våren för att delta i leken. Generellt har alla dessa arter minskat i regionen i takt med stadens utbredning. Framför allt är det brist på lämpliga reproduktionshabitat som utgör orsaken till denna minskning.