Vanlig groda


Rana temporaria, Linné 1758

DSC_0407copy

Systematik.
Klass: Amphibia
Ordning: Anura
Underordning: Neobatrachia
Familj: Ranidae
Släkte: Rana
          Art: temporaria


Spelläte.
Lyssna på den vanliga grodans läte här:

Utbredning.
Den vanliga grodan är allmänt förekommande över stora delar av landet, förutom på Öland, Gotland och delar av Småland. Denna art är vårat nordligaste levande groddjur och finns i stora delar av Norrland.

Utseende.
Storleken är mellan 5-9cm, sällan större men förekommande upp till 11cm. Den har en kort trubbig nos. Färgen hos denna groda kan variera men den är vanligen beige, ljusbrun till mörkbrun eller grönbrun med mörkare fläckar. Rödaktiga och nästan svarta individer förekommer. Den har en ljus undersida och saknar vanligtvis mönster. Vid lek kan hannarna få en blåaktig ton. De är väldigt lika åkergrodan, som vanlig groda tillhör brungrodorna; men fotrotsknölen (tuberkel) vid basen av den innersta tån på bakfoten är högst 1/3 av tåns längd och mjuk. Den är betydligt längre hos åkergrodan. Lätet är ett slags grymtande och liknar knarrande läder eller avlägsna mopeder.

Livsmiljö och fortplantning.

damm4

Vanlig groda hittar man längs stränder och sankmark, gärna i fuktiga områden i skogar och i mindre vattensamlingar. Man finner den också längre från vatten, runt åkrar och andra odlingsmarker. Som övriga groddjur i Sverige övervintrar den vanliga grodan under vintern. Detta kan ske på land i olika typer av hålor och krypin, eller i vattnet nergrävd i bottendyn. I de sydligare delarna av Sverige så kan den vakna till under milda soliga vinterdagar och visa sig. Populationer i norra delarna av utbredningsområdet har, i likhet med den nordamerikanska arten Rana sylvatica, förmågan att klara frostgrader genom att höja glukos-halten i cellerna och på så vis undvika att de fryser till is.

Om våren när isen släppt och vattnet börjat värmas upp något påbörjas fortplantningen eller den s.k. leken. När detta sker beror av var i landet man befinner sig men i Stockholmsområdet infaller leken vanligtvis kring andra veckan av April. Leken sker i vattensamlingar av varierande storlek. Den börjar i regel april – maj och uppe i norr en månad senare. Äggen, vanligen 1500 – 3000 i antal, tar ca 2-3 veckor på sig att kläckas beroende på temperatur. Efter ytterligare 2 – 3 månader så har ynglen förvandlats till små färdiga grodor.

Status: STABIL
Den vanliga grodan är känsligare för övergödning än t.ex. åkergrodan, och minskar därför kraftigt i antal men för närvarande är den inte klassad som hotad.

Bilder