Större vattensalamander åter till Kyrksjölöten


male_gcn

Under 2015 kommer den större vattensalamandern (Triturus cristatus) att återinplateras i Kyrksjölötens naturreservat.

Som ett första steg i processen med att återintroducera salamandern sattes ett så kallat driftstängsel sattes upp runt salamanderdammen i Kyrksjölöten. Detta gjordes tillsammans med Stockholms Herpetologiska Förening.

Att flytta på salamandrar är inte okomplicerat. De har en stark drift att återvända till dammen de kommer ifrån och har också förmåga att orientera långa sträckor genom okänd terräng. Dock gör vägar och andra barriärer att en sådan vandring skulle innebära en säker död. Det är här driftstängslet kommer in, det ska hålla djuren på plats medans de vänjer sig vid den nya dammen. I sommar, när de vuxna salamandrarna är färdiga med leken och vill lämna dammen kommer staketet att hjälpa oss att återigen samla in dem för att återbörda dem till deras hemområde medans deras avkomma får stanna kvar för att etablera den nya populationen!

År 2009 återintroducerades den större vattensalamandern till en nyanlagd damm i Judarnskogen. Nu, några år senare har den nya populationen vuxit och det sjuder av liv i den nya dammen. Ett besök rekommenderas varmt!

Förutom att jobba hårt grillade vi korv och njöt av det fina vädret! Det känns väldigt roligt att ha en del i denna fantastiska arts återkomst till området. Storartad insats från alla som var med, framförallt alla volontärer från SHF!

Leave a comment