Vad kan jag göra?


Ditt engagemang spelar roll! Tanken med projektet Grodkollen är att sprida information om groddjur i Stockholm men också att inbjuda till ett aktivt engagemang.

20140626_133508Under våren kommer Grodkollen att arrangera grodvandringar i ditt område där vi lär oss om var grodorna finns och hur de lever. Om du är intresserad av att delta eller vill boka en guidning så hör av dig till info@grodkollen.se.

Har du sett en groda? –Rapportera!

För att öka kunskapen om hur det är ställt med Stockholms grodor behövs din hjälp! Alla observationer är intressanta. På Grodkollen vill vi gärna höra om dina möten med groddjur!

Det är också viktigt att rapportera till Artportalen. Det enklaste sättet att göra detta är att använda appen ”Grodguiden” som är ett samarbete mellan ArtDatabanken och Naturskyddsföreningen. Du kan även rapportera direkt på Artportalen.se.

Ett av de bästa sätten att hålla koll på hur många grodorna är, d.v.s. hur stor populationen är, är att räkna antalet rom-samlingar de lägger under våren då de fortplantar sig. Under 2015 kommer Grodkollen därför att inleda projektet ”Stora rom-räkningen”. För att delta i projektet lämnar du uppgifter här!

Faddergrupper 

Vill du hjälpa till att ta hand om din lokala groddamm? Engagera dig i en faddergrupp! En viktig del av Grodkollen är att det är en plats för organisering av faddergrupper.

Vad innebär faddersystemet? För att groddjur, alltså grodor paddor och vattensalamandrar, ska fortsätta att trivas i våra närmiljöer måste vi tillsammans ta hand om dem och deras livsmiljöer. Många som bor nära en plats där det finns groddjur uppskattar dessa och känner ett engagemang för dem. Att du läser detta tyder på att du är en sådan person! Faddersystemet innebär att människor med ett intresse och engagemang för ”sina” lokala groddjur kan komma i kontakt med likasinnade och tillsammans hjälpas åt att värna dessa djur.

Exempel på vad en faddergrupp kan göra är många och vad en grupp gör beror givetvis på de som ingår i gruppen. Här är några tankar om vad en faddergrupp eller du som individ kan göra:

  • Anordna en städdag. Skräp har en tendens att samlas i en damm. En enkel men betydelsefull insats kan vara att snygga till dammen genom att samla ihop detta skräp. Det blir lättare och roligare att göra det tillsammans!
  • Hindra igenväxning. Rensa sly och annan vegetation så som kaveldun och bladvass.
  • Delta i inventeringsprojekt så som ”den stora Rom-Räkningen”.
  • Rapportera grodobservationer på Grodkollen.se
  • Använda hashtaggen #Grodkollen på sociala medier som facebook, twitter eller instagram.
  • Bygga en ”grodbrygga” för att lättare kunna observera livet i dammen.
  • Gå på ”Paddpatrull” för att hjälpa grodor och paddor från att bli överkörda.
  • Arrangera guidningar för att sprida kunskap och engagemang kring groddjur och dammliv.
  • Gräva en damm! Även en liten damm kan göra stor skillnad för en mångfald av arter med koppling till småvatten.